2012, മാർച്ച് 31, ശനിയാഴ്‌ച

Dubai-DsF 2012 .ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവെൽ

ഇനി നമുക്കു യാത്ര തുടങ്ങാം .ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവെൽ മാമാങ്കം ഇനി കൺകുളിർക്കെ കാണാം.വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പവലിയനുകൾ.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Kerala Flood @ Gazal